Com ho fem. Metodologies

Matemàtiques manipulatives

Les matemátiques manipulatives són un recurs pedagògic que permete treballar determinats aspectes de les matemàtiques, utilitzant la manipulació i l’experiència propera i habitual, vinculant aquest aprenentatge a l’àmbit vivencial.

Aprenentatge dialògic

Treballem el desenvolupament de competències emocionals com, per exemple, la identificació les pròpies emocions i les dels altres, la comprensió de la complexitat de les emocions i la seua regulació de manera apropiada, de forma constant, minimitzant així la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenint la seva ocurrència.

Aprenentatge vivencial

Les matemátiques manipulatives són un recurs pedagògic que permete treballar determinats aspectes de les matemàtiques, utilitzant la manipulació i l’experiència propera i habitual, vinculant aquest aprenentatge a l’àmbit vivencial.

Intel·ligències múltiples

És un model que proposa Howard Gardner en el qual la intel·ligència no és vista com unitària, sinó com un conjunt d’intel·ligències múltiples, distintes i semindependientes. Gardner proposa 8 intel·ligències: La lingüística, la matemàtica, la interpersonal, la intrapersonal, la cineticocorporal, la visual o espacial, la naturalista i la musical.

Foment de la motivació

Per aconseguir una bona motivació són essencials els aspectes emocionals, ja que certs estats com l’ansietat, la inseguretat i la por la dificulten molt el procés educatiu. Creem espais confortables i de confiança on els alumnes són els protagonistes.

Descobriment del talent

Mitjançant l’enfocament de la teoria de les intel·ligències múltiples propiciem que els alumnes descobrisquen el seu talent personal, posant-se així metes valuoses i aprofitant els coneixement adquirits per mobilitzar les emocions creadores amb energia i tenacitat.

Aprenentatge servei

És una metodologia educativa innovadora que combina la formació teòrica d’un contingut que després es posarà en pràctica en benefici de la comunitat.

Educació emocional

Treballem el desenvolupament de competències emocionals com, per exemple, la identificació les pròpies emocions i les dels altres, la comprensió de la complexitat de les emocions i la seua regulació de manera apropiada, de forma constant, minimitzant així la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenint la seva ocurrència.

Tertúlies literàries

Metodologia innovadora per treballar la lectura comprensiva. Consisteix en llegir, a capítols, un clàssic de la literatura adaptat als i les joves per després generar un espai de diàleg igualitari a l’aula per a totes les participants on es comentaran i es debatran diferents aspectes de l’obra.

Acompanyament familiar

Treballem el desenvolupament de competències emocionals com, per exemple, la identificació les pròpies emocions i les dels altres, la comprensió de la complexitat de les emocions i la seua regulació de manera apropiada, de forma constant, minimitzant així la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenint la seva ocurrència.