Programes

Es crearà un espai educatiu obert, basat en l’aprenentatge significatiu i constructiu, amb metodologies actives i variades que permeten atendre la diversitat en els distints ritmes, i que partisca sempre de les qualitats positives dels menors. S’utilitzaran, per exemple, estratègies com l’Aprenentatge Servei, Tertúlies Dialògiques literàries, espais d’aprenentatge dialògic, aprenentatge cooperatiu, acompanyament afectiu, ús de les TIC, programacions adaptades a la cultura local, treball per projectes, materials alternatius, tutories individualitzades i assessorament i orientació a les famílies.

Eines per a la vida

Programa d’educació emocional que treballa l’afectivitat positiva a partir d’experiències d’èxit i des del punt de vista de les intel·ligències múltiples. Ensenyem estratègies per aconseguir una adequada autoestima, treballem la resolució de conflictes, el reconeixement i la regulació de les emocions i sentiments, la gestió del fracàs, la motivació, i la reflexió i recerca del propi talent. Aprenem a marcar-se objectius i buscar la manera d’aconseguir-los.

Acompanyament familiar

En el programa de mediació familiar, fem intervenció directa amb els i les menors i els seus familiars en un espai compartit, on totes les persones que composen la família puguen aprendre les estratègies mínimes per a millorar la convivència familiar. Estudiem cada cas de manera individualitzada a través del contacte directe i busquem la solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

Aprenentatge servei (APS)

Metodologia que assegura l’aprenentatge dels participants al combinar el tractament teòric d’un tema i l’aplicació pràctica del mateix en benefici de la comunitat. L’Associació ha realitzat diferents aprenentatges serveis:

· Suport escolar als més menuts

· Jornada d’oci i temps lliure – ‘La Fireta’

· Campanya contra la violència masclista – ‘Estima’m lliure’

· Acompanyament a persones majors

· Exposició d’art emocional

Absentisme escolar – Programa Vincles

El Programa Vincles es desenvolupa a l’àmbit educatiu. És un espai individualitzat on, a través de recursos basats en l’educació emocional, l’alumnat és atès de manera integral i no sols en el seu paper d’estudiants; d’aquesta manera es tracten temàtiques personals que bloquegen el desenvolupament normalitzat del o la jove. El programa està basat en les teories de la resiliència i el coaching educatiu, i ajuda a crear a l’alumnat un itinerari de vida.

Programa Tria’t

El programa Tria’t inclou tres accions dirigides a xiquets i joves que cursen 3r cicle d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. El treball es fa de manera coordinada amb les famílies, els centres educatius, les administracions públiques i altres agents socials. Les modalitats que ofereix el programa són les següents:

Acció 1. Expulsats: Intervenció dirigida a tots els alumnes que per diversos motius disciplinaris són expulsats del centre al qual pertanyen donant-li així un caràcter educatiu a la mesura, reforçant la conducta desitjable i compensant el nivell d’estudis per a que puguen incorporar-se de nou sense cap dificultat.

Acció 2. Acompanyament escolar: Suport preferentment en les matèries instrumentals, a tot l’alumnat de primària i secundària que haja estat derivat pel centre de referència o els serveis socials, previ acord amb la família. L’objectiu serà atendre les dificultats d’aprenentatge i desfasament curricular d’aquells joves amb pocs recursos sociofamiliars i econòmics per tal de minorar els costos d’oportunitat i facilitar-los més recursos per afrontar de manera autònoma i positiva l’etapa educativa obligatòria.

Acció 3. Servei despertador: Es tracta de col·laborar amb les famílies en la missió de despertar els joves a l’hora adequada per a que no arriben tard als centres i així afavorir l’assistència dels menors a classe. Cada matí l’educador/a responsable del servei, acudirà i/o telefonarà als domicilis d’aquell alumnat que necessite aquest servei i previ acord amb la seua família.

Leave a Comment